Inntauing av kjøretøy

Inntauing av kjøretøy


Rogaland Assistanse AS tar seg av inntauing av feilparkerte kjøretøy og båter for å opprettholde orden og sikkerhet. Årsakene til inntauing inkluderer hensatte kjøretøy i offentlige gater, og vi tilbyr også avtaler for inntauing på private eiendommer etter behov.

Ved inntauing av kjøretøy prioriterer vi en grundig og profesjonell tilnæring. Vi søker alltid opp bileieren og varsler dem formelt gjennom brev. Kjøretøyet blir trygt oppbevart i tre måneder, og etter denne perioden kan det enten vrakes eller selges, avhengig av tilstanden. Hvis du savner et kjøretøy som har blitt inntauet, er du velkommen til å kontakte oss for å sjekke om vi har det tilgjengelig.

Rogaland Assistanse AS er forpliktet til å sikre en effektiv og ryddig prosess når det gjelder inntauing av kjøretøy. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å sjekke statusen til et eventuelt inntauet kjøretøy.